PIERCE VELOCITY LADDER V1.0

PIERCE VELOCITY LADDER V1.0

PL: Modyfikacja przeznaczona Pierce Velocity Ladder do Farming Simulator 19. Modyfikacja posiada poprawnie działające oświetlenie robocze stroboskopy oraz modulator. W modyfikacji za pomocą klawisza ,,x” rozkładamy podpory a za pomocą myszy sterujemy drabiną na pojeździe.

EN: Modification for Pierce Velocity Ladder for Farming Simulator 19. The modification has correctly working lighting, strobes and a modulator. In the modification, use the “x” key to unfold the supports and use the mouse to control the ladder on the vehicle.

5/5 - (1001 votes)

Download mod

File File size
zip aGMYK19_Pierce_Velocity_1Ladder_Sprayer 104 MB

You may also like...

2 Responses

  1. Anonymous says:

    how do I do lights?

  2. Anonymous says:

    home button

Leave a Reply

Your email address will not be published.